Uppgift: Koncept och framtagning av ett magasin med designinriktning. Utfört tillsammans med tre kurskamrater.

Uppgift: studera ICON's grafisk profil och efterlikna i största möjliga mån. Fiktivt projekt.

Portfolioprojekt under en kvällskurs på Berghs school of communication.